Makaleler hakkında: E-Commerce

XML Nedir ? Ne İşe Yarar

Tedarikçi XML Entegrasyonu, e-ticaret ile internetten ürün satan işletmelerin sitesi ile bu işletmelerin ürün tedariği yaptığı işletmelerin e-ticaret sitesi arasında yapılan entegrasyona verilen isimdir.

Tedarikçi XML Entegrasyonu genellikle dropshipping yöntemi ile satış yapan e-ticaret firmaları tarafından kullanılmaktadır. Bu entegrasyon türü ile işletmeler, satacakları ürünleri ve ürünlere ait açıklama, fiyat kargo bilgisi gibi bilgileri sitelerine kolay bir şekilde aktarabilmekte ve kendi kar marjlarını belirleyerek satış yapabilmektedir. Böylece e-ticaret firmaları ürün yükleme ve düzenleme süreçlerinde zaman kazanmakta ve bu süreçte satışa odaklanarak gelir elde edebilmektedir.

Tedarikçi XML Entegrasyonları ile ilgili bilgi almak isteyen kişiler için hazırladığımız bu yazımızda sizlere XML Entegrasyonları ile ilgili birçok bilgi vereceğiz. Siz de bu yazımızı inceleyebilir ve bu konu hakkında bilgi edinerek internetten satış yapmaya başlayabilirsiniz.XML (Extensible Markup Language ya da Türkçesiyle Genişletilebilir İşaretleme Dili), hem insanlar hem bilgi işlem sistemleri tarafından kolayca okunabilecek dokümanlar oluşturmaya yarayan bir işaretleme dilidir. W3C tarafından tanımlanmış bir standarttır. Bu özelliği ile veri saklamanın yanında farklı sistemler arasında veri alışverişi yapmaya yarayan bir ara format görevi de görür. SGML'in basitleştirilmiş bir alt kümesidir.

XML Alma Ne Demek?

Tedarikçi XML Entegrasyonları hakkında araştırma yapan kişilerin en çok duyduğu terimlerden birisi XML Alma terimidir.
XML Alma, e-ticaret firmalarının toptan ya da perakende satış yapan başka bir e-ticaret firmasının ürünlerini ve ürünlerine ait özellikleri barındıran bir link almasına verilen isimdir.
XML Alma işleminin ardından firmalar Tedarikçi XML Entegrasyonları ile ilgili ürünleri sitelerine aktarabilmekte ve kendi kar marjlarını belirleyerek internetten satış yapabilmektedir.

XML Verme Ne Demek?

Toptan ya da perakende satış yapan firmaların, ürünlerine ait başlık, açıklama, kategori, görsel ve video gibi bilgileri bir XML linki ile düzenleyerek başka firmalara vermesine verilen isimdir. Genellikle XML veren firmalar dropshipping yöntemi çalışmakta ve başkalarının kendi kar marjlarını belirleyerek ürünlerini satmasına olanak sağlamaktadır.

XML bayiliği veren firmaların bir bölümü ücretsiz bir şekilde XML verirken ücretli olarak da XML satışı yapan firmaların olduğu bilinmektedir.Gelişimi
XML'in tasarımcısı, HTML'i de tasarlamış olan Tim Berners Lee'dir. Dilin düzenlenmesi de W3C'nin sorumluluğundadır. Karmaşık kod yazımı şeklinde görünen dizin, aslında bir grafiktir.

Kullanımı
Günümüzde birçok yazılım, diğer yazılımlarla veri alışverişini XML formatı üzerinden yapmaktadır. Ayrıca XML'i esas format olarak kullanan uygulamalara rastlamak mümkündür. Rastgele veri erişimine uygun olmadığından veri tabanı amaçlı kullanılmamaktadır.

Microsoft'un geliştirdiği .NET teknolojisinde kullanılan DataSet nesneleri XML formatındadır. Ayrıca XML, ofis uygulamalarının altyapısı haline getirilmiştir.

İçeriğin, doküman yapısının ve şeklin birbirinden ayrı ele alınması XML'i İçerik yönetim sistemlerinin ideal formatı haline getirmiştir.

XML dosyalarını işleme
SAX
Olay tabanlı, sözcüksel işleme. Dosyada içerisindeki her düğüm bir geri-besleme(callback) fonksiyonu aracılığı ile istemci koda yansıtılır. Bu yapısı nedeniyle oldukça hızlı ve etkilidir, ancak XML dosyasından rastgele düğüm ulaşımı oldukça zordur; Hedef düğüme ulaşmak için, her defasında dosyayı en başından işlemek zorundasınız.

DOM
Bu teknik tamamen arayüz yönelimlidir. Her düğüm ve parçalarına arayüz aracılığıyla ulaşılır. Rastgele ulaşımda etkili olmasına rağmen, büyük boyutlu dosyalar söz konusu olduğunda oldukça hantaldır ve hafıza tüketiminde fazla talepkârdır.

Örnek
XML dokumanları ağaç veri yapısında olurlar. Bağımsız imler yapıyı oluştururken, içerik ya imin özelliği olarak ya da iki im arasında gösterilir (bkz. örnek). Yapıyla ilgili ayrıntılar DTD (Document Type Definition) ya da XML Schema adı verilen harici dokümanlar ile tanımlanır. Aşağıdaki örnek bir XML dokümanında verinin nasıl belirtildiğini göstermektedir.

<kullanicilar>
<kullanici id="1">
<ad>A</ad>
<soyad>B</soyad>
</kullanici>
<kullanici id="2">
<ad>C</ad>
<soyad>D</soyad>
</kullanici>
<kullanici id="5">
<ad>E</ad>
<soyad>F</soyad>
</kullanici>
<kullanici id="8">
<ad>G</ad>
<soyad>H</soyad>
</kullanici>
</kullanicilar>

Tarihinde güncellendi: 13/09/2022

Bu yazı size yardımcı oldu mu?

Geri bildiriminizi paylaşın

İptal etmek

Teşekkürler!